Zapraszamy do portalu umożliwiającego sprawdzenie wyników online.

Do odczytania wyników będą potrzebne dane zleconego badania