Nazwa badania

Termin (dni)

Materiał

Morfologia

1

EDTA

Morfologia z palca

1

EDTA

Leukogram (rozmaz według Schilinga)

1

EDTA

Leukocyty

1

EDTA

Trombocyty metodą komorową

1

EDTA

Retikulocyty

1

EDTA

Eozynofilia bezwzględna

1

EDTA

OB.

1

Cytrynian

HbA1c Hemoglobina Glikowana

2

EDTA