Nazwa badania

Termin (dni)

Materiał

PT – Czas protrombinowy

1

Cytrynian

APTT – Czas koalinowo-kefalinowy

1

Cytrynian

Fibrynogen

3

Cytrynian

AT III antytrombina

5

Cytrynian

D-dimery rozpadu fibryny

3

Cytrynian

APC-R odporność na białko

8

Cytrynian

Białko C

8

Cytrynian

Białko S

8

Cytrynian

replique montre de luxe