Nazwa badania

Termin (dni)

Materiał

Badanie kału na pasożyty

1

Próbka kału

Kał w kierunku Lamblii – test ELISA

7

Próbka kału

Kał na stopień strawienia

1

Próbka kału

Kał na krew utajoną

1

Próbka kału

Kał na badanie w kierunku owsika

1

Próbka kału

Rotawirusy w kale

7

Próbka kału

Adenowirusy w kale

7

Próbka kału