Nazwa badania

Termin (dni)

Materiał

Bilirubina całkowita

1

Surowica

Bilirubina bezpośrednia

1

Surowica

Bilirubina pośrednia

1

Surowica

Próba tymolowa

1

Surowica

Aspat (GOT)

1

Surowica

Alat (GPT)

1

Surowica

Gamma GT

1

Surowica

Fosfataza alkaliczna ALP

1

Surowica

Fosfataza kwaśna ACP

1

Surowica

Fosfataza alkaliczna frakcja kostna

1

Surowica

Fosfataza sterczowa

1

Surowica

Kwas moczowy

1

Surowica

Mocznik

1

Surowica

Cholesterol całkowity

1

Surowica

HDL Cholesterol

1

Surowica

LDL Cholesterol

1

Surowica

Trójglicerydy

1

Surowica

Lipidogram

1

Surowica

Lipaza

3

Surowica

Cholinesteraza

3

Surowica

Albumina

1

Surowica

CK – NAC Kinaza kreatynowa

1

Surowica

CK – MB

1

Surowica

LDH Dehydrogenaza mleczanowa

1

Surowica

Azot mocznika

1

Surowica

α-amylaza (diastaza) we krwi

1

Surowica

Kreatynina

1

Surowica

Sód

1

Surowica

Potas

1

Surowica

Wapń

1

Surowica

Wapń zjonizowany

1

Surowica

Jonogram

1

Surowica

Fosfor nieorganiczny

1

Surowica

Magnez

1

Surowica

Żelazo

1

Surowica

Lit

2

Surowica

TIBC (całkowita zdolność wiązana żelaza)

2

Surowica

Białko całkowite

1

Surowica

Proteinogram

3

Surowica

Glukoza we krwi

1

Surowica

Test tolerancji glukozy

1

Surowica

Krzywa cukrowa (3pkt., 75g)

1

Surowica

Glukoza na czczo

1

Surowica

Glukoza po 30’ (75g)

1

Surowica

Glukoza po 60’ (75g)

1

Surowica

fake TAG Heuer