Nazwa badania

Termin (dni)

Materiał

Amfetamina w moczu

2

Mocz

Barbiturany w moczu

2

Mocz

Benzodiazepina w moczu

2

Mocz

Kokaina w moczu

2

Mocz

Morfina w moczu

2

Mocz

THC (marihuana) w moczu

2

Mocz

Metamfetamina w moczu

2

Mocz

montre replique

Rolex Replica