Nazwa badania

Termin (dni)

Materiał

Grupa krwi + Rh

3

Surowica

P/c w teście LEN i PTA-LISS (O. Coombsa)

3

Surowica

Odczyn Waaler – Rose

3

Surowica

ASO (ASL) ilościowo

2

Surowica

CRP – białko ostrej fazy (ilościowo)

2

Surowica

RF – latex

3

Surowica

BTA

2

Surowica

Próba Hama

3

Surowica

watch replicas uk

rolex replica